Back to Top

Fox Spirit Matchmaker Theme Song Lyrics

Opening Themes Ai You Ready Ai Wo Ready Meng Hui Huan Ruo Dang Lai Shi Ending Themes Dong Liu Ling Zhou
[Submit a Song]

Back to: F


Also Known As:
  • Huyao Xiao Hongniang
  • Enmusubi no Youko-chan
  • 狐妖小红娘
Released: 2017